ads slot

Tin bài đã đưa:

Danh sách Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt NamI. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên
Sinh: 26/10/1960
Quê quán: Hải Dương
Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"
2. Giáo phận Bắc Ninh
Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt
Sinh: 20/7/1947
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”
3. Giáo phận Bùi Chu
Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu
Sinh: 30/10/1954
Quê quán: Nam Định
Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng”
4. Giáo phận Hải Phòng

Giám mục Giám Quản Giuse Vũ Văn Thiên
Sinh: 26/10/1960
Quê quán: Hải Dương
Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
Giám mục Giám Quản Hải Phòng: 26/11/2002
Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"
5. Giáo phận Hưng Hoá
Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất
Sinh: 10/3/1944
Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011
Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”
6. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri
Sinh: 12/9/1956
Quê quán: Quảng Nam
Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
Giám mục Chính toà Lạng Sơn - Cao Bằng: 12/3/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”
7. Giáo phận Phát Diệm
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng
Sinh: 24/11/1953
Quê quán: Ninh Bình
Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”
8. Giáo phận Thái Bình
Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ
Sinh: 15/1/1946
Quê quán: Quảng Trị
Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”
9. Giáo phận Thanh Hoá
Giám Mục Chính Tòa Giuse Nguyễn Đức Cường 
Sinh 14/10/1953
Quê quán: Thanh Hóa
Thụ phong Linh Mục: 27/06/1992
Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 25/04/2018
Khẩu Hiệu Giám Mục: "Hãy Ra Chỗ Nước Sâu Mà Thả Lưới"
10. Giáo phận Vinh
Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long
Sinh: 5/1/1953
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990
Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013
Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên”

Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
Sinh: 8/1/1965
Quê quán: Quảng Bình
Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999
Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
Khẩu hiệu Giám mục: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”
11. Giáo Phận Hà TĩnhGiám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Sinh: 2/2/1945
Quê quán: Nghệ An
Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
Giám mục Chính toà Hà Tĩnh: 13/5/2010
Khẩu hiệu Giám mục: "Sự Thật và Tình Yêu"
II. GIÁO TỈNH HUẾ
1. Tổng giáo phận Huế
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh
Sinh: 22/11/1949
Quê quán: Thanh Hoá
Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
Tổng giám mục Huế: 29-10-2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”
2. Giáo phận Buôn Mê Thuột
Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Sinh: 25/11/1956
Quê quán: Phú Yên
Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”
3. Giáo phận Đà Nẵng
Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân
Sinh: 16/6/1957
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 12/3/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”
4. Giáo phận Kon Tum
Giám mục Chính toà Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Sinh: 15/08/1952
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”
5. Giáo phận Nha Trang
Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh
Sinh: 10/9/1944
Quê quán: Quảng Bình
Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”
6. Giáo phận Qui Nhơn
Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
Sinh: 13/10/1951
Quê quán: Bình Định
Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”
III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN
1. Tổng giáo phận Sài Gòn
Giám mục Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Sinh: 15/09/1957
Quê quán: Sài Gòn
Thụ phong Linh Mục: 30/08/1990
Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/06/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Hợp nhất trong Đức Tin"
2. Giáo phận Bà Rịa
Giám mục Chính Tòa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Sinh: 02/01/1952
Quê quán: Đồng Nai
Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”
3. Giáo phận Cần Thơ
Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên
Sinh: 15/2/1950
Quê quán: Sóc Trăng
Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”
4. Giáo phận Đà Lạt
Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương
Sinh: 14/9/1944
Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”
5. Giáo phận Long Xuyên
Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu
Sinh: 2/8/1945
Quê quán: Nam Định
Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999
Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003
Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”

Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản
Sinh: 7/4/1955
Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)
Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992
Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014
Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”
6. Giáo phận Mỹ Tho
Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Sinh: 2/10/1952
Quê quán: Hà Nội
Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”
7. Giáo phận Phan Thiết
Giám mục Giám Quản Tôma Nguyễn Văn Trâm
Sinh: 1942
Quê quán: Bà Rịa
Thụ phong Linh Mục: 1969
Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết:2017
Khẩu hiệu Giám mục: “Tôma Nguyễn Văn Trâm”
8. Giáo phận Phú Cường
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước
Sinh: 22/9/1958
Quê quán: Bình Dương
Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”
9. Giáo phận Vĩnh Long
Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai
Sinh: 18/08/1954
Quê quán: Bến Tre
Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”
10. Giáo phận Xuân Lộc
Giám mục Chánh tòa: Giuse Đinh Đức Đạo
Sinh: 2/3/1945
Quê quán: Nam Định
Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015
Giám mục Chính toà Xuân Lộc : 07/05/2016
Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”
(danh sách các giáo phận và các vị giám mục đương nhiệm tìm hiểu chỉnh sửa . . .
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét