ads slot

Tin bài đã đưa:

Vatican Ra Mắt Ứng Dụng Cho Năm Thánh 2025

  Bộ Truyền Giáo đã ra mắt ứng dụng  Iubilaeum  25 vào ngày 31 tháng 10, đêm trước Lễ các Thánh, để đăng ký hành hương và theo dõi các sự ki...
Đọc Thêm

KHÓA ĐÀO TẠO THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NGOẠI LỆ NĂM 2023

  KHÓA ĐÀO TẠO THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NGOẠI LỆ NĂM 2023 THỜI BIỂU CỤ THỂ Thứ Ba ngày 28/11/2023 08g00 : Tập trung – ghi danh tại Trun...
Đọc Thêm