ads slot

Tin bài đã đưa:

Chết Vì YêuLoài người tội lỗi sớm chiều

Làm cho Con Chúa bao điều khổ đau

Họ luôn bàn tính với nhau

Bắt Người để giết cho mau, khỏi phiền

Giu-đa một kẻ tham tiền

Chỉ cho quân dữ chúng liền bắt đi

Tay Người chúng trói chặt ghì

Giáo gươm gậy gộc dẫn đi cho rồi

Nộp cho thượng tế một hồi

Trao cho quân lính chúng lôi ra ngoài

Thay nhau tra tấn miệt mài

Mình đau máu chảy hình hài thảm thương

Đánh xong chúng dẫn lên đường

Nộp cho tổng trấn để dường hỏi cung

Phi-la bỡ ngỡ vô cùng

Và ông đã thấy hãi hùng khiếp kinh

Ông ta biết chẳng tội tình

Thế mà dân muốn đóng đinh tử hình

Phi-la đứng ở trong dinh

Nhìn ra dân chúng khiếp kinh hãi hùng

Ông liền theo ý dân cùng

Trao cho quân lính đùng đùng lôi đi

Phi-la chẳng biết làm chi

Gọi người mang nước rửa đi tội này

Thi nhau quân lính ra tay

Bắt người vác thập giá ngay lên đồi

Đóng đinh bên kẻ xấu tồi

Làm cho Chúa phải bồi hồi xấu xa

Chúa nay chịu chết vì ta

Vác mang thập giá để mà cứu tinh

Roi đòn Người chịu khổ hình

Người mang tất cả vào mình vì yêu.
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét