ads slot

Tin bài đã đưa:

Trở Lại Tình Yêu


Nào người hỡi,

để tâm làm gì những thứ bên ngoài

điện thoại ư?

hội họp ư?

tiền tài, danh vọng...

sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu

Khi Thánh Lễ gần kề

khi Tin Mừng đang soi chiếu

Chỉ có một điều thôi

là uống trọn Lời Ngài

là khát khao bỏng cháy

trọn vẹn xác hồn

dâng tiến Đấng Tối Cao

Trở lại đi người ơi,

trở lại với Thiên Chúa Tình Yêu

đừng đi lễ dở dang

đừng làm Ngài đau xót thêm

vì những vô tình vô cảm

vì những hời hợt hình thức

thêm gì cho Chúa đâu

những bon chen bể dâu

thêm gì cho người đâu

những chất chồng vô nghĩa

Thôi đường đời mịt mù lắm

Đường Chúa mở tương lai

Ngài đợi người trở lại

Vòng tay chào đón vô biên...

CN II MC2015 - Hạt Nho Nhỏ Bé
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét