ads slot

Tin bài đã đưa:

THAM GIA CỘNG TÁC CÙNG GIAOXUTUNE.COM

 
 
Mác-cô đã kể chuyện về Giêsu bằng ngòi bút, viết trên giấy da hay giấy cói. Chúng ta có nhiều phương tiện nhanh hơn, rộng hơn, để kể chuyện về Giêsu. Làm sao để Giêsu đến gặp con người qua internet, sách báo, phim ảnh...?

THAM GIA CỘNG TÁC CÙNG GIAOXUTUNE.COM

Mời cộng tác viết bài cho giaoxutune.com
Hiện nay trang web đã được xây dựng xong. Vì vậy Ban Biên Tập trang web chúng tôi xin mời tất cả những người con của giáo xứ Tử Nê cùng tham gia viết bài cho trang web.
Các bài viết, hình ảnh, video xin gửi về:
Email: gxtune@gmail.com
Ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của tất cả mọi người!

Xin Chúa ban bình an cho quý vị!
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét