ads slot

Tin bài đã đưa:

Mình thánh Chúa KiTô - em xin !MÌNH THÁNH CHÚA KITÔ - EM XIN!

Khi hiệp lễ, người rước lễ thưa: Amen. Thưa Amen có nghĩa là: Tôi tin bánh này thực sự là Mình Thánh Chúa. 
Ấy mà nhớ lại có lần mình cho rước lễ, một nàng xinh xắn, xếp hành vui vẻ tiến lên. Mình nói: “Mình thánh Chúa Kitô” - Nàng tủm tỉm cười duyên, nhẹ nhàng giơ đôi bàn tay búp măng lên và dịu dàng đáp: “Em xin!” - Lạy Chúa tôi! Em xinh đấy, nhưng hiệp lễ mà lại thưa em xin thì cha cũng xin chịu, xin mời em xuống! - Hoá ra là nàng không Công Giáo!hihii

Thao Thức
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét