ads slot

Tin bài đã đưa:

Giáo xứ An Bài thành lập thiếu nhi Thánh Thể

An Bài: qua bao nhiêu thời gian chuẩn bị, ngày 26 tháng 07 năm 2015, đoàn thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) giáo xứ An Bài chính thức được ra nhập hàng ngũ TNTT Việt nam, nhận bổn mạng là thánh nữ Maria Madalêna.
Chủ sự thánh lễ ngày thành lập đoàn là cha tuyên úy liên đoàn Giu-se Đinh Đồng Ngôn, cùng đồng tế có cha trưởng nghiên huấn liên đoàn Phê rô Đỗ Công Viên, cũng là cha tuyên úy hiệp đoàn Tây Nam; cha xứ Giu-se Nguyễn Hoàng Ân; cha phó Giu-se Nguyễn Văn Trường – được cha xứ ủy nhiệm làm cha tuyên úy xứ đoàn Maria Madalêna; cha phó Vicentê Mai Viết Long.
Xứ đoàn Maria Madalena được điều hành bởi 3 trợ tá và 12 huynh trưởng. Xứ đoàn có 184 đoàn sinh, quy tụ tất cả thiếu nhi trong giáo xứ.
IMG_0415IMG_0432IMG_0529IMG_0555IMG_0557IMG_0589
Đỗ Công Viên
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét