ads slot

Tin bài đã đưa:

Hình ảnh Đức Mẹ Maria Trên Khắp Thế Giới

ĐỨC MẸ MARIA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
Sainte Marie du Monde
1
                                                                                               
Ngôi mộ Đức Mẹ
                                                                                      1
                                                                                         
Bên trong Ngôi mộ Đức Mẹ
                                                                                           1
                                                                                         
 Đức Mẹ thời niên thiếu
                                                                                          1
                                                                                             
Đức Mẹ Ấn Độ
                                                                                                1
                                                                                                 
Đức Mẹ Đại Hàn
                                                                                                1
                                                                            1
                                                                       1
                                                                                                      1
                                                                                                 
Đức Mẹ Mexico
                                                                       1
                                                                                        1
                                                                                                 
Đức Mẹ Philippines
                                                                         1
                                                                                                       
Đức Mẹ Singapore
                                                                                            1
                                                                                                 
Đức Mẹ Thái Lan
                                                                                           1
                                                                                               
Đức Mẹ Trung Hoa
                                                                                   1
                                                                                           
Đức Mẹ ở Lebanon.

 
                                                                               1
                                                                         

Đức Mẹ Vô Nhiễm, thời Trung Cổ, Pháp quốc.
                                                                                     1
                                                                                                     
Đức Mẹ ở Spain
                                                                                           1
                                                                                                 


Đức Mẹ Ấn độ
1
                                                                               
Đức Mẹ sầu bi tại nhà thờ thánh Phêrô
1
                                                                                             
Đức Mẹ màu đen ở Pháp
1
                                                                                               
Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp
1
                                                                                             
 Đức Mẹ Naju, Đại Hàn
1
                                                                                           
Đức Mẹ nước Gia Nã Đại
1
                                                                                               
Đức Mẹ ở Ý Đại Lợi
1
                                                                                 
Đức Mẹ bồng con tại nhà thờ St Mary, Úc
1
                                                                               
Đức Mẹ tại nhà thờ Notre Dame, Pháp
1
                                                                                             
Nữ Vương Thên Đàng
1
                                                                                               
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
1
                                                                                           
Đức Mẹ đạp đầu con rắn
1
                                                                                               
Nữ Vương các Thiên Thần
1
                                                                                           
Đức Mẹ núi Camêlô
 
1
                                                                                               
Đức Mẹ La Satette, Pháp
1
                                                                                 
Đức Mẹ gỗ đen ở Thụy Điển
 
1
                                                                                           
Đức Mẹ Đồng Trinh ở Ba Tây
1
                                                                                                   
Đức Mẹ Cambodia
1
                                                                                     
Đức Mẹ Giang Sơn - Ban Mê Thuột
1
                                                                                         
Đức Mẹ La Vang - Việt Nam
1
                                                                                         
Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà, VN
1
                                                                                             
Đức Mẹ Mông Cổ
1
1
1
                                                                                         
Đức Mẹ nhà thờ gỗ Kontum
1
                                                                                             
Đức Mẹ Siri Lanca
1
                                                                                                 
Đức Mẹ Sudan
1
                                                                                           
Đức Mẹ Trung Hoa
1
                                                                                             
Đức Mẹ USA
1
                                                                                         
Đức Mẹ ở Ephesus Thổ nhĩ Kỳ.
1
                                                                             
Đức Mẹ Vô Nhiễm, thời Trung Cổ, Đức quốc.
1
                                                                               
Đức Mẹ ở Westminster Catheral Anh Quốc
1
                                                                                                   
Đức Mẹ Akita, Nhật Bản
1
                                                                                                   
Đức Mẹ ở Spain
1
                                                                                       
Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha
1
                                                                                         
Đức Mẹ Mễ Du, Nam Tư
1
                                                                                                   
Đức Mẹ ở Nga
1
                                                                                                 
Đức Mẹ nước Balan
1
                                                                                                 
Đức Mẹ nước Cuba
1
                                                                                                   
Đức Mẹ Sầu Bi
1
                                                                                                   
Đức Mẹ lên trời
1
                                                                                                 
Đức Mẹ Mân Côi
1
                                                                                               
Đức Mẹ ru Con
1
                                                                                       
Đức Mẹ Tapao ở Việt Nam

sưu tầm
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét