ads slot

Tin bài đã đưa:

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thánh Gioan Phaolô II

Bộ ảnh nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thánh Gioan Phaolô II
PopeJohnPaul2-01.jpg

PopeJohnPaul2-02.jpg

PopeJohnPaul2-03.jpg

PopeJohnPaul2-04.jpg

PopeJohnPaul2-05.jpg

PopeJohnPaul2-06.jpg

PopeJohnPaul2-07.jpg

PopeJohnPaul2-08.jpg

PopeJohnPaul2-09.jpg

PopeJohnPaul2-10.jpg

PopeJohnPaul2-11.jpg

PopeJohnPaul2-12.jpg

PopeJohnPaul2-13.jpg

PopeJohnPaul2-14.jpg

PopeJohnPaul2-15.jpg

PopeJohnPaul2-16.jpg

PopeJohnPaul2-17.jpg

PopeJohnPaul2-18.jpg

PopeJohnPaul2-19.jpg

PopeJohnPaul2-20.jpg

PopeJohnPaul2-21.jpg

PopeJohnPaul2-22.jpg

PopeJohnPaul2-23.jpg

PopeJohnPaul2-24.jpg

PopeJohnPaul2-25.jpg
 
 Trần Đình Hạnh

Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét