ads slot

Tin bài đã đưa:

LỜI CHÚA BAN SỰ SỐNG TIN YÊULỜI CHÚA BAN SỰ SỐNG TIN YÊU 

Cùng là Lời Chúa mà sao nhiều người nghe thấy chối tai quá đến độ rời bỏ Chúa; Bỏ Chúa dẫn đến bỏ nhau; ngược lại Phêrô thì tuyên tín: Lời Chúa ban sự sống đời đời và gắn bó với Chúa?
Thì ra rời bỏ hay gắn bó với Chúa là do việc cảm nghiệm Lời Chúa. Lời Chúa không chỉ là những lời được viết ra trong Kinh Thánh, mà Lời Chúa thực sự còn là tấm lòng yêu thương, là sự sống cứu độ của Chúa, là chính Đức Giêsu Ngôi Lời của Thiên Chúa.
Người ta gắn bó với Chúa thì người ta cũng vì Chúa mà gắn bó với nhau như Phaolô nói: “Vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu vợ như Chúa Kitô là đầu Hội Thánh”. Các ông nghe câu này thích quá. Nhưng chớ có vội hí hửng vì cũng có câu sánh ví: “Chồng là đầu. Vợ là cổ. Cứng đầu không sợ bằng cứng cổ, vì cái cổ có thể xoay được cái đầu”! Cứng đầu thì cổ vẫn xoay được, chứ cứng cổ rồi là kẹt cứng, là chết ngắc luôn! Hihii Vợ chồng không chỉ là chuyện gắn bó đầu cổ mà còn là gắn bó trái tim: “Chồng hãy yêu thương vợ như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh”.
Xin cho mỗi chúng ta biết đón nhận Lời Chúa không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình. Khi đón nhận như thế thì Lời Chúa mới thực sự là Lời ban sự sống, làm cho cuộc sống của ta ý nghĩa hơn, cao đẹp hơn, đáng sống hơn.


Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét