ads slot

Tin bài đã đưa:

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8-2015

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8-2015
Ý Chung: Cầu cho những người thiện nguyện. Xin cho những người làm việc trong các nhóm thiện nguyện quảng đại dấn thân giúp đỡ những người thiếu thốn. 

Ý Truyền Giáo:
 Cầu cho việc đi đến với những người bị gạt ra bên lề xã hội: Xin cho một khi bước ra khỏi bản thân của mình, chúng ta trở nên gần gũi với những người sống bên lề những mối tương giao giữa con người và xã hội.

Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng: Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù !

PopeFrancis-24Mar2013-02.jpg
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét