ads slot

Tin bài đã đưa:

Cáo phó cha Giuse Trần Đăng Can

 Cáo phó cha Giuse Trần Đăng Can

                                                                    Đinh Khoai

Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét