ads slot

Tin bài đã đưa:

Biểu đồ WYD – Từ Giới trẻ thế giới tới Mục vụ giới trẻ tại địa phương

Biểu đồ WYD – Từ Giới trẻ thế giới tới Mục vụ giới trẻ tại địa phương

Biểu đồ WYD
Từ Giới trẻ thế giới tới Mục vụ giới trẻ tại địa phương
Trước khi rời khỏi Brazil, Đức giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ khoảng 15.000 tình nguyện viên tại Trung tâm Hội nghị Pavilion ở Rio de Janerio để bày tỏ lòng biết ơn của ngài về công việc của họ. Có đến hơn 60.000 tình nguyện viên đã làm việc trong hai năm qua chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2013. Tìm một biểu đồ biểu thị mối tương quan giữa các tình nguyện viên với 3,7 triệu tham dự viên, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm quý giá để định hướng chương trình mục vụ tại địa phương, cách riêng cho mục vụ giới trẻ. Khi lượng giá, ta không chỉ nói đến những cảm xúc cá nhân mà còn có cái nhìn khách quan và khoa học hơn đối với việc đón nhận hoa trái của Ngày Giới trẻ Thế giới. Bản thân người trẻ dễ thấy mình ở vị trí nào cách tâm của biểu đồ WYD? (World Youth Day: Ngày Giới trẻ Thế giới).
I/ BIỂU ĐỒ WYD – BIỂU ĐỒ NHÓM TRẺ
Nếu biểu thị 3,7 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc bằng một vòng tròn gọi là C5, thì nhóm tình nguyện viên sẽ là một vòng tròn đồng tâm nhỏ hơn, vòng C1, và được coi là con tim của đại hội. Thuật ngữ lãnh đạo và quản lý nhân sự gọi nhóm này là đội ngũ nòng cốt (Core) tương ứng với vòng C1 - Nhóm C1.
Chắc chắn trong số 3,7 triệu người sẽ có rất nhiều bạn trẻ có mặt tại bãi biển Copacabana chỉ muốn được ngồi bên biển rộng, nằm dưới trăng cao, hoặc vui đùa trên cát trắng… Nhóm này được gọi là người trẻ cộng đồng, người của đám đông (Crowd) tương ứng với vòng C5 - Nhóm C5.
Giữa C1 và C5 có thể có các vòng tròn đồng tâm C2, C3, C4. Theo thứ tự từ tâm ra biên ta có thể biểu thị mức độ gắn kết với Giáo hội của các nhóm giảm dần từ trong ra ngoài:
C1 > C2 > C3 > C4 > C5
Biểu đồ WYD – biểu đồ các nhóm trẻ được biểu thị như sau:
 
C1: Core, nhóm nòng cốt
C2: Committed, nhóm cộng tác
C3: Community, nhóm đoàn thể
C4: Congregation, nhóm hội họp
C5: Crowd, nhóm đông
II/ TÂN PHÚC ÂM HÓA TRONG THẾ GIỚI NGƯỜI TRẺ
Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa nói rằng: “… việc Tân Phúc Âm hóa này trong thế giới của các bạn trẻ là điều đặc biệt hứa hẹn, như nhiều kinh nghiệm cho thấy, một số hữu hình hơn, như những Ngày Giới trẻ Thế giới,…”. Từ biểu đồ WYD ta thấy phong cách loan báo Tin Mừng của Ngày Giới trẻ Thế giới:
– Có thể chỉ nhằm mục đích du lịch, thế nhưng đang khi ngắm biển, người trẻ C5/nhóm đông sẽ thấy những hình ảnh sống động của Giáo hội trên lễ đài, họ chợt nhận ra những ý nghĩa nghệ thuật của các diễn nguyện, họ thấy Chúa hiện diện trên các chặng đàng Thánh Giá dọc theo 4km bờ biển. Sau Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ có những bạn trẻ mới biết Chúa, có những người trẻ xa Giáo hội nay được gắn kết gần gũi hơn trong các sinh hoạt, lớp giáo lý, hội họp, đoàn thể… và dần trở thành những tác nhân của nền văn minh tình thương. Sau khi rời khỏi Copacabana có người vẫn trở về cách sống cũ, mọi sự lạị đâu vào đấy. Vẫn có hy vọng vì ít ra đã có một tuần “không như cũ”, hạt giống đã được gieo đợi ngày nảy mầm.
– Với hơn 267 địa điểm dạy giáo lý về đức tin, Ngày Giới trẻ Thế giới tại Rio de Janeiro là cơ hội cho những bạn trẻ C4 khám phá ý nghĩa của niềm tin. Từ việc thích giao lưu kết bạn, người trẻ trở nên thân thiết trong tình bạn Giêsu. Việc lồng ghép nội dung giáo lý vào các sinh hoạt tạo nên “sân chơi giáo lý”, giúp người trẻ ngày càng gắn bó với Giáo hội và sẵn sàng dấn thân loan báo Tin mừng.
– Bạn trẻ C3 trong những đoàn thể sẽ có cơ hội gặp gỡ để sống linh đạo của đoàn thể mình trong tầm vóc quốc tế. Đây là dịp các đoàn thể có kế hoạch tài trợ cho các đoàn viên tham gia các chương trình gặp gỡ và huấn luyện riêng. Qua việc tiếp xúc với các đoàn thể khác, người trẻ vừa nhận ra đặc sủng của đoàn thể mình, vừa cảm nhận sự phong phú của Giáo hội như một vườn hoa muôn sắc. Từ đó người trẻ được thúc đẩy nỗ lực xây dựng Giáo hội trong tinh thần hiệp nhất.
– Qua những hoạt động xã hội kèm theo Ngày Giới trẻ Thế giới, có nhiều công trình phúc lợi được giới thiệu, nhiều dự án bác ái với những chứng từ được chia sẻ. Điều này khích lệ người trẻ nhóm C2 là những người đã trưởng thành về đời sống đức tin và sẵn có tinh thần hy sinh phục vụ người khác. Khi nhận ra chiều kích loan báo Tin mừng ngang qua các hoạt động xã hội, họ sẽ ý thức hơn về việc làm chứng cho Chúa trong việc phục vụ cộng đồng.
– Người trẻ nhóm nòng cốt là những người được đào tạo để hướng dẫn người khác. Họ có thể dấn thân với trách nhiệm cao hơn trong những sự kiện đa dạng diễn ra vào những ngày Giới trẻ Thế giới. Họ có thể đứng đầu một nhóm, chịu trách nhiệm điều hành mọi sinh hoạt của nhóm, có cơ hội tham gia sâu hơn trong cơ cấu của ban tổ chức các cấp, mở rộng tầm nhìn qua những kinh nghiệm làm việc chung mang tính quốc tế. Thành phần của nhóm nòng cốt có thể là những vị đặc trách giới trẻ, là linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, linh hoạt viên… được tiếp tục đào luyện sau những ngày hội, được nâng cao tính chuyên nghiệp, được rèn luyện tinh thần hy sinh để trở thành những nhà lãnh đạo như lòng Chúa mong muốn.

III/ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO
1/ Dựa vào biểu đồ WYD, ta thấy vai trò của nhóm nòng cốt trong việc định hướng mục vụ.
– Cần khẩn trương thành lập nhóm trẻ nòng cốt tại giáo xứ. Nhóm này được đào tạo thường xuyên để ngày càng bén rễ sâu trong tình Chúa, phát triển khả năng lãnh đạo, rèn luyện nhân cách sẵn sàng dấn thân phục vụ .
– Nhóm nòng cốt sẽ cộng tác đắc lực với cha xứ và các vị hữu trách để phát triển Giáo hội địa phương, kéo người trẻ của nhóm đông về với Giáo hội. Người trẻ có cách thế nói về Chúa Giêsu cho người trẻ qua những phương tiện mà người trẻ có ưu thế: facebook, twitter,…
– Dễ dàng đào tạo nhóm nòng cốt ngay tại giáo xứ. Nhóm nòng cốt ít người nên ít tốn kém về tài chánh, dễ sắp xếp thời gian, dễ hiểu nhau để làm việc chung, gắn bó với nhau và với cha xứ.
– Nhóm nòng cốt có thể là những thành viên đang học và làm việc ở khắp nơi, nhưng vẫn liên kết với nhau lo cho giáo xứ quê hương của họ. Thậm chí mỗi khi cha xứ có nhu cầu, nhóm nòng cốt về quê với sự cộng tác của bạn bè nơi người trẻ sinh sống.
2/ Dựa vào biểu đồ WYD, quý linh mục đặc trách mục vụ giới trẻ dễ tìm được gợi ý để triển khai kế hoạch mục vụ:
– Bắt đầu từ nhóm nòng cốt là cánh tay nối dài của linh mục vì linh mục giỏi không phải là người làm hết mọi việc, mà là người biết mời gọi người khác cùng làm việc với mình.
– Tiến trình loan báo Tin Mừng là đưa người từ C5 -> C4 -> C3 -> C2 -> C1. Nhờ phân định như thế ta sẽ đỡ chán nản, từng bước thực hiện cách tự tin và vui vẻ đón nhận hoa trước, trái sau.
– Khi thay đổi nhân sự đặc trách mục vụ giới trẻ, tại địa phương vẫn có nhóm nòng cốt duy trì và thực hiện kế hoạch mục vụ cho đến khi ổn định nhân sự mới.
– Các sự kiện được tổ chức là cơ hội để vị đặc trách phát hiện nhân sự mới đáp ứng nhu cầu mục vụ, là cơ hội để người trẻ làm tông đồ cho người trẻ.
– Ngày Giới trẻ tại giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, quốc gia… là khởi đầu cho người trẻ gặp Giáo hội, thêm hiểu biết và gia tăng mức độ yêu mến Giáo hội. Sự kiện không dừng lại ở những hoạt động sôi nổi bên ngoài, mà ngày càng đưa người trẻ tiến sâu vào hành trình thiêng liêng qua những khóa đào tạo, những tuần linh thao, những chuyến công tác xã hội, những buổi gặp gỡ kết nối tình thân…
Kinh nghiệm của Ngày Giới trẻ Thế giới giúp chúng ta kiên trì đầu tư cho việc tổ chức Ngày Giới trẻ tại giáo xứ, giáo hạt, giáo phận… với tâm tình của Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm hóa là: “Chúng tôi biết ơn các bạn trẻ về phần chủ động trong công cuộc Phúc Âm hóa, cách riêng đối với chính giới trẻ”.

Lm Gioan Lê Quang Việt
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét