ads slot

Tin bài đã đưa:

Nhà may Gammarelli chuẩn bị trang phục cho các tân Hồng y

Nhà may Gammarelli (34 Via Santa Chiara - Roma), chuyên may phẩm phục giáo hàng từ 200 năm nay, đã giới thiệu các phẩm phục dành cho các Tân Hồng Y sẽ được tấn phong vào ngày 22/02/2014 với phong cách đơn giản của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
RanieroMancinelli-3.jpg

RanieroMancinelli-1.jpg

RanieroMancinelli-2.jpg

RanieroMancinelli-4.jpg

RanieroMancinelli-5.jpg

RanieroMancinelli-6.jpg

Ảnh AP Photo/Alessandra Tarantino

Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét