ads slot

Tin bài đã đưa:

Hình ảnh thánh lễ Chúa Nhật ngày bảo trợ của Giáo Xứ Tử Nê

Một số hình ảnh Thánh Lễ Chúa Nhật 04-10 và vọng Rước Kính trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi bảo trợ Giáo Họ Nhà Xứ Giáo Xứ Tử Nê. 

Share on Google Plus

Tuấn IT

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét