ads slot

Tin bài đã đưa:

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓTNhiều người hỏi: “Tôi phải làm gì trong Năm Thánh Lòng Thương Xót?” Có lẽ câu trả lời hay nhất là làm những việc cụ thể cho cả HỒN lẫn XÁC của con người trong kinh 14 mối đã có từ xưa trong Giáo Hội. Có thể chúng ta đã đọc nhiều rồi, nhưng chả biết có thực thi nhiều hay chưa!? Năm Thánh ta cùng nhau quyết tâm thực hành.
KINH MƯỜI BỐN MỐI
Thương người có mười bốn mối.
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất : Cho kẻ đói ăn
Thứ hai : Cho kẻ khát uống
Thứ ba : Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn : Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm : Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu : Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy : Chôn xác kẻ chết
Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất : Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai : Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba : Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn : Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm : Tha kẻ dể ta
Thứ sáu : Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy : Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Thao Thức
Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét