ads slot

Tin bài đã đưa:

Hình ảnh Thánh Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh

Vào lúc 10 giờ sáng giờ Rôma tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật 27.04.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng cử hành Thánh Lễ tuyên thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan XXIII và Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô.


PopeFrancis-27Apr2014-01.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-32.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-02.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-03.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-00.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-38.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-33.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-07.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-34.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-27.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-04.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-17.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-24.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-13.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-05.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-11.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-09.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-12.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-14.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-06.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-08.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-16.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-21.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-29.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-15.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-18.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-26.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-23.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-22.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-28.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-30.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-31.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-37.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-36.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-35.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-10.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-25.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-19.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-20.jpg

Ảnh: AP, AFP, Reuters, Getty ...

Share on Google Plus

Giáo Xứ Tử Nê

"Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (P1, 3-4).
    You Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét